اسامی برخی از اعضا لیستی برخی از بازیکنان، مربیان و داوران که بصورت تصادفی چینش شده است.

نامموقعیت
احسان امید اصفهان (نجف آباد )
مرتضی میرزاخانی مركزي (اراک )
بهروز دولتعلی زاده (دامن افشان) خراسان رضوي (گلبهار )
آیت الله ارغوانی فارس (پاسارگاد )
عبدالحسین بحرانی فارس (کازرون )
زهرا اخباری گيلان (رشت )
سیروس صادرپور بوشهر (بوشهر )
ساغر جمالی گيلان (رشت )
پیمان حسنی تهران (تهران )
مهدی تجملیان يزد (یزد )
فریبا قوامزاذه گيلان (رشت )
ندا شهسواری كرمانشاه (کرمانشاه )
سیده فاطمه میرزایی موسوی گيلان (رشت )
مجتبی کمال زاده فارس (شیراز )
رضا حاتمی خوزستان (اهواز )


برنامه مسابقات آزاد      آخرین برنامه مسابقات آزاد اعلام شده توسط هیئت ها

تاریخرده سنی شهرستاناستانهیئتعنوان مسابقه
95/11/22جوانانگراشفارس هیات تنیس روی میز استان فارس مسابقات آزاد جوانان پسر استان (دور دوم)
95/11/1امیدشیرازفارس هیات تنیس روی میز استان فارس مسابقات آزاد زیر 21 سال استان (دور دوم)
95/10/30نوجوانانشیرازفارس هیات تنیس روی میز استان فارس مسابقات آزاد نوجوانان پسر استان (دور دوم)

رویداد و اخبار      آخرین رویداد و اخبار اعلام شده توسط هیئت ها

قدرت گرفته در
ایران
عنوانهیئتتاریخ انتشار
کلاس مربیگری درجه سه بانوان هیات تنیس روی میز شهرستان گراش 24 الی 29 فروردین ماه 1394